§ 72 Inrättande av lokala kurser, komvux

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4827

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 72
Inrättande av lokala kurser, komvux

Dnr 2002/033-65
Rektor Jan Boström anhåller i skrivelse 2002/0606 att BUN inrättar följande kurser. Kurserna kommer att anordnas inom ramen för Kunskapslyftet ht 2002.

Kurs Kursbeteckn Poäng
Bibliotekets roll i samhället/Lk ADM1555 50 poäng
Praktiskt biblioteksarbete/Lk ADM 1556 50 poäng
Bibliotekssvenska/lk SV1551 100 poäng
Biblioteksdata/Lk DTR1552 50 poäng
Kost- och näringslära- fördjupning/Lk NÄR1502 150 poäng
Hälsoekonomi - fördjupning/Lk ADM1554 150 poäng
Svensk klassisk massage/Lk OMV1557 100 poäng


Barn- och utbildningsnämndens beslut

BUN inrättar kurser inom ramen för Kunskapslyftet enligt framlagt förslag