Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att välja eller byta abonnemang för fritidshus

Källsortering av matavfall

I abonnemang för fritidshus ingår hämtning av rest- och matavfall i två separata avfallskärl

Du får två avfallskärl:

  • ett brunt ventilerat kärl på 140 liter för matavfall
  • ett grått kärl för restavfall på 140 liter (alternativ 190 liter eller större).

Du får även en plastkorg och särskilda matavfallspåsar för att sortera ditt matavfall (det går åt ca fyra påsar per hushåll och vecka).

När påsarna tar slut kan du hämta fler på en återvinningscentral eller i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Det går även att beställa påsar genom kundtjänst mot portoavgift.

 

Hemkompostering

Du som vill hemkompostera ditt matavfall ska först göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du behöver skaffa en lämplig kompostbehållare för din hemkompostering.

Den fasta hämtningsavgiften och grundavgiften skiljer sig inte för dig som har hemkompost vid ditt fritidshus.

Om kärl och hämtning

Kärl och hämtning var fjortonde dag ingår i abonnemanget. De tillfällen du önskar hämtning ska avfallskärlen placeras väl synligt vid vägen där sopbilen stannar, så nära bilens uppställningsplats som möjligt. Gångvägen ska av arbetsmiljöskäl vara så kort som möjligt.

Hämtningsintervallet är var fjortonde dag. Hämtning sker under vecka 20 till vecka 37, totalt nio gånger per år. Övrig tid kan du ringa och beställa hämtning mot avgift (budning) för dina kärl eller betalsopsäck. För att hämtning ska ske måste kärlen vara utställda på anvisad hämtplats på hämtdagen. 

Vi väger ditt hushållsavfall

Allt hushållsavfall vägs direkt av sopbilen och du betalar en behandlingsavgift efter vikt. Du kan se vikterna från varje vägning på din faktura. 

Det här består avfallsavgiften av

Abonnemanget för hämtning av hushållsavfall betalas i tre delar enligt den miljöstyrande taxan. Eftersom du betalar behandlingsavgift per kilo avfall blir avgiften lägre ju bättre du källsorterar och ju mindre avfall du lämnar.

  1. Grundavgift - En fast avgift som ska täcka kostnader för bl.a. kundtjänst, information, återvinningscentraler och miljöstationer.
  2. Hämtningsavgift - En fast avgift som ska täcka kostnader för sopkärl och regelbunden hämtning av soporna vid fastighet.
  3. Behandlingsavgift - Betalas per kilo hämtade sopor. Avgiften ska täcka kostnader för att ta hand om soporna sedan de hämtats.

Sortering av grovavfall, elavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar av papper, plast och metall lämnas på en återvinningsstation eller på en återvinningscentral. Grovsopor (skrymmande hushållsavfall) och elavfall lämnas på en återvinningscentral. Batterier, ljuskällor och farligt avfall som t.ex. färgrester, spillolja och andra kemikalier lämnas på en miljöstation. Miljöstationer finns på alla återvinningscentraler.