2002-08-26_ §§ _67-76

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4819

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2022-01-21
Barn- och utbildningsnämnden 2002-08-26
Plats:
Sammanträdesrummet
Visby BUD
Söderväg 2A Visby
Tid: kl 8.30 – 14.30
Närvaro
Beslutande
c Eva Nypelius, ordf
m Kjell Kuylenstierna, v ordf
c Barbro Ronsten
c Ilse Hallgren
c Bo Lindström, tjg ersättare
m Krister Hultberg, tjg ersättare §§ 67-75
m Solveig Artsman, tjg ersättare § 76
s Eric Martell
s Barbro Ekström-Klang
s Ylva Simander, §§ 67-75
mp Britt Ronsten, tjg ersättare
v Carina Flodman. Andersson

Närvarande, ej tjg, ersättare
m Solveig Artsman, §§ 67-75
kd Bo Frense
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson; Per Westholm, sekreterare
Under § 59-60: Ekonomichef Elisabeth Österdahl,
controller Annika Eriksson och Per Löttiger, gymnasiechef Alf Nilsson,
controller L-I Ranglén,
Under § 76: Karin Nyström, Jörgen Jonsson, Stellan Moon
För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren