Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturpristagare 1962 till nutid

Här presenteras alla Region Gotlands kulturpristagare sedan 1962 med senaste utnämningen överst. 

2021        Kuno – kulturförening norra Gotland, Fårösund

2020        Mats Ahlby, Viklau

2019        Annika Fehling, Visby

2018        Örjan Klintberg, Visby

2017        Karin Kickan Holmberg, Visby

2016        Roland Olsson, Vamlingbo

2015        Marita Jonsson, Sundre

2014        Calle Brobäck, Fårösund

2013        Thomas "Kuten" Lindholm, Fårö

2012        Conny Carlsson Sundman, Stockholm

2011        Eva Pettersson, Väskinde

2010        Lars Jonsson, Hamra

2009        Sofia Ahlin Schwanbom, Vallstena

2008        Svante Hedin och Anders R Johansson

2007        Lärbro hembygdsförening

2006        Smaklösa

2005        Bengt Hammarhjelm, Visby

2004        Eva Sjöstrand, Visby

2003        Ainbusk, När

2002        Harald Norrby, Klintehamn

2001        Sven Wessman, Othem (Gotlands Körförbund)

2000        Harriet Löwenhielm, Garde (Stavgard)

1999        Anders Mattsson, Visby (Stångaspelen)

1998        Lars Jakobsson, När och Bo Carlgren, Visby ("Las u Bosse")

1997         Evy Augustsson, Rute

1996        Doktor Erik W Ohlsson, Fårö

1995         Ingeborg Lingegård, Visby1994  Erling Lindvall,
                  musikskolan, Visby

1993         Wiveka Schwartz, Visby

1992        Anders Dahlgren, Visby

1991        Yngve Friberg, Rute

1990        Waldemar Falck, Visby

1989        Towan Obrador, barnkultursekreterare och Christer Hall,
                 Bryggeriteatern

1988        Hjalmar Heidenberg, Visby

1987        Ulf Ronander, Visby, Gotlandståget

1986        Margit och Martin Lindström, Vibble

1985        Gösta och Ingrid Johansson, Havdhem

1984        Redaktör Violet Bergdahl

1983        Fil dr Herbert Gustavsson, Uppsala

1982        Herr Gusten Jakobsson, Eskelhem

1981        Stenhuggare Henry Karlsson, Slite

1980        Herr Gustaf Kotz, Bjers, Vall

1979        Herr Herbert Olsson, Fårö

1978        Herr Gunnar Olsson, Väskinde

1977        Herr Bengt Ekedahl, Visby

1976        Revymakare Allan Nilsson, När

1975        Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge

1974        Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka

1973        Musikledare Ernst Pettersson, Visby

1972        Föreståndarinnan för Gotlands hemslöjd,
                 fröken Ella Skoglund, Visby

1971        Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby

1970        Konstnär Staffan Rosvall, Klintehamn

1969        Författare Margit Olofsson (pseud Anna-Kajsa Hallgard),
                 Hallbåter, Levide

1968        Författare Arvid Ohlsson, Vallstena

1967        Konstnär Erik Olsson, Sanda

1966        Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro

1965        Tonsättare Friedrich Mehler, Visby

1964        Skulptör Bertil Nyström, Slite

1963        Konstnär och författare David Ahlqvist, Bringsarve

1962        Författare Gustaf Larsson, Norrlanda