BUN § 18

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47992

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 18
Framgångsrika skolkommuner, Framgångsrika skolor, Skolkompassen och KomRev

Dnr BUN 2009/204:60 2009/80:60
Utifrån SKLs olika jämförelseprojekt samt KomRevs revisionsskrivelse vill nämnden stärka utvecklingsarbetet med kvalitetsfrågor inom förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut