BUN § 19

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47991

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 19
Årsredovisning

Dnr BUN 2010/26:04
Skoldirektör Peter Molin redogjorde för avgörande händelser under 2009 samt för framtida satsningar inom ramen för årsredovisningen. Ekonomichef Elisabeth Österdahl redogjorde för de ekonomiska händelserna och förutsättningarna inom ramen för årsredovisningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut