BUN § 20

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47990

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 20
Kompletteringsbudget

Dnr BUN 2010/50:04
I kompletteringsbudgeten redovisades byggnads- och anläggningsinvesteringar för 2010.
Beställda och pågående projekt är Väskinde skolas paviljong där det sker en förprojektering av nya skollokaler samt Västerhejde förskola Korallen där man planerar för utemiljön efter att man satt upp två paviljonger 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut