BUN § 21

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47989

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 21
Finansiering av Fårö förskola

Dnr BUN 2009/201:63

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 nov 2009 (BUN § 97) att Fårö förskola skall fortsätta sin verksamhet tom den 30 juni 2010.

Med gällande modell för fördelning av bidrag till förskoleverksamhet och nuvarande beläggning (volymtimmar) täcker inte bidraget kostnaden för vårens verksamhet.

Förvaltningen föreslår att:
Fårösunds rektorsområde får ev. underskott, till följd av driften av Fårö förskola under perioden 20100101 – 20100630, täckta. Finansiering skall ske med medel ur nämndens egna kapital.

Barn- och utbildningsnämndens beslut