BUN § 23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47987

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 23
Beslut om bidrag till enskilda verksamheter

Dnr BUN 2010/56:04
Med anledning av lagen om offentliga bidrag på lika villkor behöver beslut fattas om bidrag till varje enskild huvudman.

Barn- och utbildningsnämndens beslut