BUN § 25

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47985

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 25
Delegationsordning

Dnr BUN 2010/53:60
Från den 1 oktober 2009 har Barn- och utbildningsförvaltningen trätt in i en ny organisation, kallad BUF ”Gute”. Den förändrade organisationen kräver en uppdaterad delegationsordning, då flera led har tagits bort i den nya organisationen och andra har tillkommit samt att lagparagrafer har ersatts.

Barn- och utbildningsnämndens beslut