BUN § 27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47983

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 27
Utse personuppgiftsombud i förvaltningen

Dnr BUN 2010/48:60

Ett personuppgiftsombud är en person som ska hjälpa den personuppgiftsansvarige, Barn- och utbildningsnämnden att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige.
 
Personuppgiftsombudet är "Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt." (3 § PuL)
 
Förslag till beslut:
Att utse Ann Åslin och Ann-Britt Björklund till personuppgiftsombud.

Barn- och utbildningsnämndens beslut