BUN § 30

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47980

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 30
Måltidspolicy

Dnr BUN 2010/35:62
Förvaltningen har arbetet fram ett förslag till måltidspolicy för förskola, skola och fritidshem inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut