BUN § 31

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47979

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 31
Kostnader för tryck av kallelser och alternativ för distribuering

Dnr BUN 2010/57:04

I och med de kostnader som uppstår vid tryckning och distribuering av kallelser och andra utskick, kan alternativ distribueringssätt komma att bli aktuella för att minska kostnaderna.

Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag och kostnadsberäkning för alternativa distribueringssätt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut