BUN § 32

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47978

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 32
Rapporter

Dnr SF 2010/66
a. Överenskommelse med Serviceförvaltningen angående måltider

b. Mall för tjänsteutlåtande

Dnr BUN 2009/234:63
c. Överklagande från Föräldrakooperativet Tofflan

Dnr BUN 2010/73:60
d. Skolpliktsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut