BUN § 33

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47977

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 33
Lärplattformar

BUN 2008/179

Peter Molin redogjorde för it-strategin inom ramen för Merit-projektet, Tjelvar-systemets framtid och planerade besparingar i Merit samt behovet av att införa en förvaltningsgemensam lärplattform. Förvaltningen har efter mycket efterforskning valt att förorda ”Schoolsoft” som lärplattform. Investeringsmedel finns för införande 2010 och införandeprocessen är klar att starta.  Införandet påverkar BUNs budgetram för drift 2011 och framåt. I och med att Meritprojektet inte givit den planerade effekt som innebär att man kan hämta in Tjelvar-besparingen behöver dessa medel återläggas till förvaltningen

Förvaltningen föreslår BUN att från kommunstyrelsen begära att Tjelvar-besparingen återläggs till förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut