BUN § 34

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47976

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 34
Årsstämma NTA Produktion och service

Dnr BUN 2009/30:60

Den 25 maj äger NTA PoS´årsstämma rum. För att få delta och rösta fordras en fullmakt för ombudet att representera medlemmen.

Förvaltningen föreslog att nämnden ger Lena Celion fullmakt att delta som ordinarie ombud på NTAs årsstämma och att ge Eric Martell är Lena Celions ersättare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut