2010-02-24, §§ 18-35

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47973

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-24
Plats:
Hwitstjärnan, Visborg
Tid: 08.30-16.30
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Inger Rosén, tjg ersättare
c Gullvi Norrby
c Inger Rosén tjg ersättare
c Eva Gustavsson tjg ersättare
m Simon Härenstam tjg ersättare
m Rolf Öström §§ 19-35
s Eric Martell, 2:e v ordf §§ 18-30
s Hanna Westerén
s  Andreas Persson
s Lena Eneqvist tjg ersättare
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler
mp Laila Schöllin tjg ersättare §§ 31-35

Ej tjänstgörande ersättare

kd Magdalena Andersson
mp Laila Schöllin §§ 18-30
s Jonna Brodd
s Charlotte Andersson
s Daniel Sundberg

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Ann Åslin, sekreterare
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 18-35
För- och grundskolechef Bisse Carlsson §§ 18-29
För- och grundskolechef Mats Hanell §§ 18-35
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren §§ 18-35