Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kemlab

Provtagningens öppettider (drop-in tider)

Måndag - torsdag 07.30 - 16.00
Fredag och dag före helgdag 07.30 - 12.00

Sista torsdagen i månaden 07.30-14.00

Telefon
0498-26 84 38

Faxnummer 0498-24 85 44

Besöksadress
St Göransgatan 3, plan 3
Visby lasarett, 621 84 Visby

Välkommen!

Kemlabs provsvarstider:

Akutsvar inom 50 min.
Prover som lämnats till lab före 08 utsvaras till kl 09.30 om möjligt.
Prover som lämnats till lab före kl 13 besvaras samma dag.
Undantag är manuella diffar, PSA-kvot och vissa läkemedel.
Detta gäller elektroniska svar, vid datastopp kan inga svarstider garanteras.

Sektionsledare provtagning/provsortering

Lisa Wasell
tfn: 0498-268704 eller 0700832400
E-post: lisa.wasell@gotland.se

Sektionsledare klinisk kemi

Michaela Salajan
tfn: 0498-26 84 33
E-post: michaela.salajan@gotland.se

Sektionsledare hematologi/koagulation

Helene Sandelin
tfn: 0498 - 26 84 50
E-post: helen.sandelin@gotland.se

 

 

INFORMATION