Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldning av avfall

Att själv elda sitt avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen. Mellan 1 maj – 30 september får trädgårdsavfall inte heller eldas inom detaljplanelagt område.

Eldning av annat avfall än trädgårdsavfall är inte tillåten eftersom röken kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och närboende människors hälsa. 
 

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjudet under tiden 1 maj – 30 september enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som gäller från april 2022. Restriktionen omfattar enbart eldning av trädgårdsavfall. Syftet är att minska risk för störning inom tättbebyggt område.

Att lämna sitt trädgårdsavfall till återvinningscentralen är gratis för privatpersoner och materialet kommer då till användning som bränsle.