BUN § 2 Nämndarbeteta. Presentation av nya ledamöter b. Val av kontaktpolitiker gentemot förvaltning och upplägg för verksamhetsbesök hänskjuts till efter § 6

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47573

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 2
Nämndarbetet

a.Presentation av nya ledamöter

Nya ledamöter för 2010 är Rolf Öström som ersätter Stefan Wramner, Börje Bendelin som ersätter Kjell Genitz samt Eva Gustavsson som ersätter Annelie Adolfsson.

Rolf Öström samt Eva Gustavsson presenterade sig. Därefter presenterade övriga ledamöter sig och hälsade nya ledamöter välkomna.

b. Val av kontaktpolitiker gentemot förvaltning och upplägg för verksamhetsbesök
Dnr BUN 2010/32:60

Barn- och utbildningsnämndens beslut