BUN § 8 Måltidspolicy och riktlinjer utifrån ett barn- och elevperspektiv

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47567

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 8
Måltidspolicy och riktlinjer utifrån ett barn- och elevperspektiv

Dnr BUN 2010/35:62
Efter organisationsförändring är Barn- och utbildningsförvaltningen beställare av kost och Serviceförvaltningen utförare. Därav beslutade Barn- och utbildningsnämnden att en måltidspolicy för nämnden behöver tas fram. Ellen Håkansson informerade om arbetet och ett första utkast till policyn delgavs nämnden.
Diskussion fördes därefter om vilken inriktning policyn ska ha.

Barn- och utbildningsnämndens beslut