BUN § 9 Optiplan arbetsgrupp

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47566

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 9
Optiplan arbetsgrupp

Dnr BUN 2009/186:62
Gruppens som föreslogs på Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 20-21janurari träffat Optiplan. Gruppen består av Rolf Öström, Anders Larsson och Eric Martell. Information från mötet med Optiplan delgavs nämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut