BUN § 10 EU-projekt Mallorca

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47565

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 10
EU-projekt Mallorca

Dnr BUN 2010/36:60
Gotlands Kommun har fått en förfrågan av utbildningsministeriet på Balearerna om att inleda
ett internationellt samarbete med skolor bl a på Mallorca. Från utbildningsministeriet på
Mallorca önskar man även att utöka samarbetet till förvaltningsnivå bland annat inom
området för kvalitetsutveckling och uppföljning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut