BUN § 12 Föräldrakooperativet Tofflan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47563

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 12
Föräldrakooperativet Tofflan

BUN2009/234:63
I en skrivelse riktad till Barn- och utbildningsnämnden riktade Tofflans föräldrakooperativ kritik mot ”lagen om offentliga bidrag på lika villkor” samt ansöker om utökat bidrag till verksamheten för att stödja barn med särskilda behov.

Barn- och utbildningsnämndens beslut