BUN § 14 Garda skola

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47561

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 14
Garda skola

Dnr BUN 2009/115:63
Projektering av återuppbyggnad av den nerbrunna skolan i Garda pågår för närvarande. Parallellt med denna projektering fanns ett tidigare beslut om förprojektering av en ny förskoleavdelning i anslutning skolan. Genom detta skulle kostnader för den nya förskoleavdelningen bli väsentligt lägre än för normala förskolebyggen. Skolan beräknas kunna tas i bruk hösten 2011.

Barn- och utbildningsnämndens beslut