BUN § 16 Delegations- och anmälningsärenden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47559

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 16
Delegations- och anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut