2010-01-27, §§ 1-17

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47556

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27
Plats:
Visborg
Tid: 08:30-16:00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Inger Rosén, tjg ersättare
c Gullvi Norrby tom § 15e
c Jan Ekdahl
c Börje Bendelin tjg ersättare fr o m §§ 15f-17
m Gunnel Pott, tjg ersättare
m Rolf Öström
s Eric Martell, 2:e v ordf 
s Hanna Westerén
s Andreas Persson
s Jenny Alvås
s Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

c Eva Gustavsson §§ 1-8 10,12-17
m Simon Härenstam
c Börje Bendelin §§ 1-15e
s Lena Eneqvist
s Jonna Brodd
s Charlotte Andersson
mp Laila Schöllin

Övriga närvarande
Tillförordnad förvaltningschef Mats Hanell
Ann Åslin, sekreterare
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 4-5, 11-12
För- och grundskolechef Bisse Carlsson §§ 6-17
Koordinator för Infrastruktur och logistik Ellen Håkansson § 8
Versamhetsuppföljare Per Löttiger § 15 c
För Lärarförbundet: Luis Barnes §§ 1-17