BUN § 106

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46879

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 106
Preliminär gymnasieorganisation för hösten 2010

Dnr BUN 2009/101:64
I underlaget i Au-kallelsen 2009-11-26 skriver Gymnasiechef Alf Nilsson :
Huvudprincipen är att de kommunala gymnasieskolorna erbjuder sina program i konkurrens med nuvarande och eventuellt nytillkomna friskolor (eller nya program på etablerade friskolor). Den preliminära organisationen skall ses som ett erbjudande, vilket innebär att elevernas val våren 2010 kan leda till förändringar av programutbud, inriktningar och intagningsplatser. Ambitionen är att, trots en viss elevminskning och fortsatta besparingar, så långt det är möjligt behålla efterfrågade utbildningar. En total översyn av vilka utbildningar Gotland skall erbjuda kommer att göras inför införandet av den nya gymnasieskolan, som träder i kraft hösten 2011. I förslaget till preliminär organisation görs endast smärre justeringar av antalet antagningsplatser jämfört med innevarande år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att