BUN § 107

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46878

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 107
Delegationsordning

Dnr BUN 2009/55:00

Ett förslag till delegationsordning var bifogat i Au-kallelsen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att