BUN § 109

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46876

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 109
Inskrivnings- och avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Dnr BUN 2009/229:88

Utifrån förändrad lagstiftning 2010-01-01 då offentliga bidrag på lika villkor träder i kraft samt att gällande inskrivnings- och avgifts- regler kontinuerligt behöver revideras föreligger här ett förslag till revidering av nuvarande dokument.

För– och grundskolechef Bisse Carlsson redogör i underlaget för nuvarande inskrivningsregler, förslag till revidering av nuvarande inskrivningsregler, nuvarande avgiftsregler och förslag till revidering av nuvarande avgiftsregler.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att