BUN § 111

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46874

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 111
Rapporter

a. Beläggningsrapport förskolor

Muntlig rapport

b. Skolskjutsupphandling

Dnr BUN 2009/186:62

c. Månadsrapport november

Dnr BUN 2009/42:04

Barn- och utbildningsnämndens beslut