BUN § 113

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46872

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 113
Övriga ärenden

a. Orionskolan, anhållan om att få hyresbidrag baserat på faktiska hyreskostnader, istället för hyresbidrag baserat på elevtantal.

b. Utsedd som vikarierande rektor för Kulturskolan är Inga Andersén.

Barn- och utbildningsnämndens beslut