Kontakt

För kontakt med Falck Ambulans AB
0498 - 21 06 98

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
0498 - 26 90 00 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ambulans i trafiken

Ambulansverksamhet

Den land- och luftburna ambulanssjukvården på Gotland utförs av Falck Ambulans Sverige AB som bemannar ambulanser stationerade i Visby, Slite och Hemse samt ambulanshelikopter.

Vid en nödsituation, ring 112!

Ambulanshelikoptern från Scandinavian Medicopter utför under dygnets alla timmar snabba och säkra transporter såväl på Gotland som till fastlandet.