2009-11-23, §§ 139-167

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46432
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2009-11-23

Register

Kommunfullmäktige 2009-11-23
Plats:
Suderbys Herrgård, Västerhejde
Tid: 13.00-18.00