Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden tar Roland Tofftén emot priset av Eva Nypelius

Energirådgivningen på stadsarkitektkontoret tog hem Ekokommunpriset 2009

Energirådgivningen och Roland Tofftén, energirådgivare, fick 2009 års Ekokommunpris för sitt goda arbete med rådgivningsinsatser till allmänheten och företag på Gotland.

Särskilda insatser under 2009 är bland annat den stora utställningen ”Energismarta hus” som Energirådgivningen under Almedalsveckan 2009 initierade, organiserade och genomförde med Energimyndighetens hjälp i foajén till Wisby Strand. Utställningen fick bra uppmärksamhet i media och många kontakter knöts inför fortsatta diskussioner med både privatpersoner och företagare på ön.

Energirådgivningen på stadsarkitektkontoret har genom sin kompetens och sitt engagemang påverkat många gotlänningar i omställningen till ett hållbart samhälle.

På bilden tar Roland Tofftén emot priset av Eva Nypelius i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009.