BUN § 99

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46099

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 99
GY 2011 Utbildningsutbudets konsekvenser och eventuellt interregionaltsamarbete

Dnr BUN 2009/100:64

Gymnasiechef Alf Nilsson har informerat om Gymnasiereformen 2011:

Gy 2011 innebär att valfriheten stramas upp jämfört med dagens gymnasieskola för såväl skolan som eleven. Gymnasiereformen innebär också fördjupning av varje program och de 18 programmen kommer att innehålla fler inriktningar än i dag. Eftersom vi samtidigt står inför stora elevminskningar blir konsekvensen att några program och/eller inriktningar kommer att bli små.

Barn- och utbildningsnämndens beslut