BUN § 100

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46098

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 100
Kalendarium 2010

Dnr BUN 2009/207:60
Ett förslag till kalendarium för BUN 2010 hade redovisats i Au-kallelsen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut