BUN § 101

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46097

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 101
Rapporter

DnrBUN 2009/42:04,

DnrBUN 2009/185:60,

DnrBUN 2009/80:60

    a. Månadsrapport oktober

Rapporten var bifogad kallelsen


b. Styrkort

BUNs reviderade styrkort för 2010 var bifogad kallelsen


c. Remissvar KomRev

BUN 2009-11-13 bemyndigade Au att fatta beslut om remissvar på KomRevs revisionsrapport. Svaret var bifogat kallelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut