BUN § 102

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46096

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 102
Anmälningsärenden

1.09-10-28 Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående kränkande behandling av grundskoleelev vid     Södervärnsskolan i Gotlands kommun
2.09-10-05 KS-Au  § 303 Strategisk plan och budget 2010-2012
3.09-10-26 KS § 288 Förstudie om inrättande av familjecentraler

Barn- och utbildningsnämndens beslut