BUN § 103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46095

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 103
Övriga ärenden

1. Förskolorna i Väskinde och Sanda

DnrBUN 2009/228:63

2. BUN-tema 2009

DnrBUN 2009/227:60

1. Förskolorna i Väskinde och Sanda

För- och grundskolecheferna informerade om att de föräldrar som önskar förskoleplats i Väskinde eller Sanda från 1 januari kommer att erbjudas plats.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten godkännes


2. BUN-tema 2009

Brittis Benzler framförde önskemål om ett BUN-tema under våren kring Lärplattform och andra IT-frågor

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att planera ett BUN-tema under våren

Barn- och utbildningsnämndens beslut