2009-11-26, §§ 97-103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46086

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-26
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg Visby
Tid: 09.00-12.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
m Stefan Wramner
c Anders Larsson, 1:e vice ordf
c Ursula Jacobsson § 97
c Inger Rosén tjg ersättare §§ 98-103
c Jan Ekdahl
c Kjell Genitz, tjg ersättare
m Simon Härenstam, tjg ersättare
s Eric Martell, 2:e vice ordf
s Jenny Alvås
s Hanna Westerén
s  Aino Friberg Hansson
s Lena Eneqvist, tjg ersättare
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare:
kd Isacc Ouro-Nimini
s Jonna Brodd
s Charlotte Andersson
mp Laila Schöllin

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Gunilla Carlson, sekreterare
För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson 
Gymnasiechef Alf Nilsson
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 97-98
Utvecklingschef Karin Nyström § 97
Verksamhetsutvecklare Elionor Briling § 97