Kontakt

Annelie Grindefjord
KBT-terapeut
Telefon: 0498-26 89 01

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

KBT-Kognitiv beteendeterapi

Möjligheten till terapi ges via remiss från din distriktsläkare.

Kognitiv terapi används med stor framgång som behandling, främst vid depressioner och ångest.

Utmärkande för dessa sjukdomar är att det uppstår en ond cirkel hos patienten i det tankemönster som blir rådande. Här ger kognitiv terapi en effektiv möjlighet till att bryta det negativa mönstret genom att få patienten att förstå vilka dysfunktionella processer som skapar depressionen/ångesten.

Behandlingen innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål, vilket förutsätter motivation och tid. Hemuppgifter mellan sessionerna är vanligt.