BUN § 88

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45688

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 88
Skolkompassen

Dnr BUN 2009/204:60

Det forsatta arbetet att utveckla BUNs processer och ledamöternas förutsättningar att ta sig an sitt ansvar inriktas (mot bakgrund av BUNs prioreteringar i listan under pkt 3 i ”Fortsatt arbete med Skolkompassens resultat”) på de huvudsakliga områdena:

- Ytterligare utveckling av dialog med medborgare
- Utveckla rollfördelningen tjänstemän/politiker sam förutsättningarna för att arbeta som ledamot
- Mål-, resultat- och analysarbete
- Gemensamt arbete med omvärldsanalyser och teman

Barn- och utbildningsnämndens beslut