BUN § 89

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45687

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 89
KomRev: Konsekvenser av etablering av friskolor

Dnr BUN 2009/193:04

  Revisionsrapport gjord av KomRev visar på att:
- Barn- och utbildningsnämnden är svag och diffus i sin ledning och styrning i de frågor rörande konsekvenser av   fristående skolors  etablering.
- Nämndens styrning innehåller många uppdrag till förvaltningen, vilket gör återrapporteringen problematisk. 
- Riktlinjer om eventuellt samarbete med de fristående skolorna saknas.
- Nämnden har inte utarbetat någon strategi för att hantera merkostnader som uppstår vid etablering av fristående   skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut