BUN § 90

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45686

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 90
Redovisning av budget Sudrets södra och Trojaborgs rektorsområden

Dnr BUN 2009/54:61

Rektor Anders Weiborg och rektor Ann-Kristin Munter informerade om sitt arbete med budget 2009 utifrån ett prognostiserat underskott.

Barn- och utbildningsnämndens beslut