BUN § 91

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45685

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 91
Inriktning av måltidsverksamheten i BUF

Dnr BUN 2009/70:62

Ett arbete pågår med att ta fram en måltidspolicy för kommunen. Arbetsutskottet har föredragit att det behövs ett policydokument för måltidsverksamheten i BUF.

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut