BUN § 92

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45684

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 92
Internbudget 2010

Dnr BUN 2009/205:04

Ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om arbetsläget med internbudget 2010 samt redogjorde kort för budgetberedningens beslut med avseende på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut