BUN § 94

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45682

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 94
Rapporter

a. Dnr BUN 2009/13:02, b. Dnr BUN 2009/206:61, c. Dnr BUN 2009/42:04, d. Dnr:2009/186:62

a. Varsel- och uppsägningsprocessen
b. Organisation stab och stöd
c. Månadsrapport september
d. Skolskjutsupphandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut