BUN § 96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45680

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 96
Anmälningsärenden

1.Skolverket: Ansökan om deltagande i Förskolelyftet
2.Skolverket: Information om lärarfortbildningen
3.BUF: Yttrande över förslag detaljplan för Klinte Strand 1:144 i Gotlands kommun
4.Ledningskontoret: Ansökan om medel från kommunals verksamhetspotten
5.TN: Svar angående fråga om återuppbyggnaden av Garda skola
6.BUF: Information med anledning av uppsagda avtal för enskilda förskolor och fritidshem
7.BUF: Yttrande över detaljplan för Sproge Snoder 1:79
8.NTA: Protokoll
9.BUF: Genomförda åtgärder efter internremiss 090828 gällande inkomna synpunkter under dialog HELA VISBY
10.Fårö SPF Förening: Unga hjälper gamla
11.Skolinspektionen: Anmälan angående avgång för gymnasieelev vid IV Trojaborg
12.Skolinspektionen: Anmälan angående skolsituationen för en grundskoleelev vid Gråboskolan