Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Särskilda undervisningsgrupper

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Därför finns särskilda undervisningsgrupper.

Skolagen anger att särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges i den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl och särskild utredning genomförts kan en elev med stort stödbehov placeras i en särskild undervisningsgrupp - en mindre elevgrupp med specifik lärarkompetens och mer lärarstöd.

De särskilda undervisningsgrupperna arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till den särskilda undervisningsgruppen. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men tid läggs också på andra aktiviteter, t ex temaarbete, studiebesök och praktik.
   
Målet är att eleverna ska kunna återgå till sin hemklass efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Sidan uppdaterad: 14 augusti 2017
Ansvarig för sidan:

My Monzón Preis


Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?